Autisme Ondersteuning biedt coaching en begeleiding aan volwassenen met een autismespectrumstoornis.

De coaching richt zich op verschillende domeinen:

De geboden begeleiding kan een aanvulling zijn op andere hulpverlening en wil deze vormen van begeleiding niet vervangen.

Het kan wel extra ondersteuning  bieden om tot een beter begrip en inzicht van het eigen functioneren te komen.

Begeleiding kan opgestart worden na een eerste kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen en doelstellingen van de begeleiding geformuleerd. Er wordt bekeken of Autisme Ondersteuning een antwoord kan bieden op de vragen van de kandidaat-cli√ęnt.

De cli√ęnt thuis mag hiervoor andere mensen uitnodigen die voor hem/haar belangrijk zijn (ouders, partner,‚Ķ). Nadien wordt er samen beslist of de begeleiding wordt opgestart.