Autisme Ondersteuning begeleidt (jong-)volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) in hun thuissituatie.

Autisme Ondersteuning is actief in de regio Mechelen en omgeving.

De begeleiding richt zich op verschillende domeinen:

 
De geboden begeleiding kan een aanvulling zijn op andere hulpverlening (zoals GON-begeleiding, begeleid wonen, gezinsbegeleiding,…) en wil deze vormen van begeleiding niet vervangen.

Het kan wel extra ondersteuning  bieden om tot een beter begrip en inzicht van het eigen functioneren te komen.

Begeleiding kan opgestart worden na een eerste kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen en doelstellingen van de begeleiding geformuleerd. Er wordt dan bekeken of Autisme Ondersteuning een antwoord kan bieden op de vragen van de kandidaat-cli√ęnt.

Het gesprek gaat door bij de cli√ęnt thuis en deze mag hiervoor ook andere mensen uitnodigen die voor hem/haar belangrijk zijn (ouders, partner,‚Ķ). Nadien wordt er samen beslist of de begeleiding wordt opgestart.